Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgens Geppekt bewerkt, minstens 10 min. en nog langer voor steriliteit noodig had. Zoouls gezegd voegde hij na de bereiding van spir. sap kal. daaraan toe den verloren hoeveelheid alkohol en voegde bovendien 17 deelen water bij. Liet hij deze 17 deelen aq. weg dan sprak hij van spirit, sap. kal. I. Ook met dezen nam hij een serie proeven en krijgt wederom gunstige ja somtijds gunstiger resultaten. Bij de handendesinfectie is deze spirit, sap. minder aangenaam, daar zij de handen min of meer aantast.

Hij onderzocht ook de werking op bacteriën in vloeistof gesuspendeerd en voegde 3 oogjes van zulk een suspensie van bacteriën in water bij 5 cM. spirit, sap. kal. Een sterke staphylococcus pyog. albus bood nog 10 min. weerstand, terwijl de aureus reeds na 1 min. dood was. Nam hij minder spirit, sap. dan werd de tijd steeds langer en de uitkomsten ongunstiger. Ook bewees hij 't werkelijk diep inwerken wat ook Blumherg door ongeveer gelijk gunstige resultaten bekrachtigde.

Na deze direct bacteriol. proeven gaat hij over op de handen desinfectie en op de toepassing bij patiënten die geopereerd werden en komt tot deze conclusie:

„Wij bezitten in den spirit, sap. off. een preparaat waardoor wij in staat zijn onze handen alsook de huid der patiënten zoover kiemarm te maken als slechts mogelijk is naar de begrippen van handen steriliteit, zeker echter zoover, dat wij het infectiegevaar, dat handen en operatieveld bedreigt, geheel kunnen afwc .den."

Bij de toepassing is dan de bewerking de volgende: Eerst de handen met watten en spirit, sap. off. van zichtbaar vuil reinigen, daarna met sterielen borstel met spirit, sap. off. borstelen gedurende 5 min. en vervol-

Sluiten