Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Desinfectie van Instrumenten.

Nadat Semmelyveiss gewezen had op de infectie door de handen op de patienten overgebracht en daarvoor bepaalde desinfectiemaatregelen aan de hand deed, gaf hij ook een zelfde procédé aan voor 't behandelen van instrumenten n.1. met kalkwater. Evenals zijn andere voorstellen vond ook deze maatregel weinig navolging en was weldra vergeten, totdat Lister met geheel nieuwe antiseptica voor den dag kwam en behalve de algemeene ook de desinfectie van instrumenten aanraadde met carbol liefst van hoog percentage. Zijn geheele desinfectiemethode heeft overal weerklank gevonden en ook de behandeling van instrumenten is nog langen tijd is zijn richting voortgezet. Pasteur, die het fiambeeren toepaste bij zijn bacteriologische onderzoekingen, beval in een discussie de drooge hitte aan voor de instrumenten.

Koen verving in de gewone desinfectie-toestellen de droge hitte door stoom, hetzij stroomenden damp of stoom bij overdruk, maar de toepassing van de vochtige hitte op de desinfectie van instrumenten bleef nog tot later bewaard.

De voorstellen van verschillende zijde gedaan zijn vele; zoo o. a. de droge hitte tot zelfs 180° (Duhante uit Rome, Société italienne de chirurgie, 188(5, — Poupinel, La

3

Sluiten