Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stérilisation par la chaleur en chirurgie, Revue de Chir. 1888 VIII pag. 669), het behandelen met kokend water of zuuroplossingen (Naegele), het koken in een oplossing van 40 gr. acid. Bor. 5% en 30 gr. alkohol 38 (Rosenzweig), het koken in glycerine van 140° of olie bij 140°—160° (Miquel, Annuaire de Mont-Souris) of olie bij 120°—130° (Tripier en Arloing uit Lyon en Courboulès). Courhoulès paste na 10 min. koken in de olie nog 5 % carbol toe bij 70°—80°.

Intusschen werd meestal carbolzuur gebruikt, totdat Davidsohn het eerst beslist optrad voor de werkelijke gunstige en afdoende resultaten van het koken. Al wordt hij echter de voorganger genoemd voor deze methode van desinfectie, is hij daarmee toch niet de eerste geweest. Naegele sprak reeds van kokend water. Ook Rosenzweig kookte in zuuroplossingen zooals ook Naegele deed en wel 3—4 sec. voor eenvoudige, 1—3 min. voor samengestelde instrumenten.

Op het voetspoor van Pasteur beval men in Frankrijk chloorcalcium-oplossing aan, die bij temp. boven 1000 kookt. Om deze temp. constant te verkrijgen gaf Redard ') aan een mengsel van calcium chloruur tot 40 °/, dat zelfs tot 120 —125° verhit kan worden. Later verbeterde hij deze samenstelling, die door verdampen inconstant werd, door 20 % chloorcalcium in glycerine met een temp. van 110° of 25 % met 115° temp.

De vraag hoelang gekookt moest worden was ook reeds een onderwerp voor vele onderzoekers geweest. Courboulès zegt 10—15 min. bij 120". Tripier 45 min. Redard

I) De la désinleetion des instruments chiruigicaux et des objects de pausement. Revue de chir. 1888 pag. 300 en 404.

Sluiten