Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 min. Daar de messen allicht wat lijden, raadt hij aan deze eerst met alkohol af te vegen en ze vervolgens slechts even in de kokende oplossing te houden.

Tavel ') geeft een zout soda oplossing aan:

2 Va natr. carb. calcinatum 7 Va %o Na Cl. eveneens gedurende 5 min.

Meer speciaal met snijdende instrumenten houdt Otto Ihle4) zich bezig. Hij wijst op het stooten en schudden, waardoor de messen bot worden, niet door het koken en geeft speciale inrichtingen om dit te voorkomen. Hij keurt desinfectantia af als onvoldoende in hunne werking, daar bij het slijpen van messen zooveel infectiegevaar bestaat, wegens het samenbrengen door den instrumentmaker van allerlei vreemd materiaal. Daarom laat hij ook lang koken, wat volgens hem volstrekt niet schaadt.

Carbol echter maakt botter. Verder spreekt hij over de sodapercentage en waarschuwt tegen slechte soda, waarin 10—75% glauberzout en Na Cl voorkomt. Van sodapoeder neme men een gladgestreken lepel op Va liter water. Kristalsoda driemaal de gewone hoeveelheid. Deze is nog de beste van het gewone handelsproduct. Overigens is ammoniaksoda of de volgens de Pharmacopoea bereide het meest aanbevelenswaardig. Hij raadt nog aan het water eerst te laten koken om de kalk als zwavelzure kalk te

laten neerslaan.

Jaffé in Posen kookt de instrumenten in een handdoek, dien hij als steriele onderlaag gebruikt. Hij staat daarin niet alleen. Hij geeft 1 % soda oplossing aan.

Neuber o. a. kookt ook in een serviette tot zelfs '/« uur.

1) C.orrespondenzblatt fiir Schweizer Aerzte. 1892 No. xii.

2) Ueber Desinfection von Messer für Operationen. Archiv. f. Klin. Chir. 1894.

Sluiten