Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schimmel, die het agarvlak geheel ondoorschijnend maakte

en alles bedekte.

Resultaat proef II na 3 dagen.

Tijden. Formaline 1 :500. Kormaline \ : 1000.

5 min. 18000 7000

10 „ 13000 28000

15 „ 2000 5000

30 „ 3600 G000

45 „ Schimmel? 5400

00 „ 2500 30000

2 uur 2400 13000

3 „ 4800 9000 controle 30000 9000

Bij een dergelijke concentratie is de antiseptische waarde

dus een zeer geringe. Voor sterkere concentraties is het door zijn doordringenden scherpen reuk op deze wijze niet te gebruiken.

Sublimaat werd door mij niet verder onderzocht, omdat dit, zooals reeds lang bekend is, het metaal aantast.

Een nauwkeurige vergelijking echter gold nu nog den alkoliol en den spirit, sap. kalinus. Ik gebruikte daarbij alkohol 94 % •

Proef III.

Wederom werd pus met staphylococcus pyog. aur. gemengd, gelijk hierboven is vermeld en daarmede werden nieuw-zilveren stiften geïnfecteerd en vervolgens gedroogd. Daarna in alkohol en spirit, sap. kal. gebracht gedurende de tijden als bfl de vorige proef. Ook werd weer tweemaal het desinfectans in versch steriel water afgespoeld, zooals hierboven is beschreven en daarna tle stift in vloeibare agar gerold en deze tot platen uitgegoten en in de broedstoof gebracht b\j 32°.

Sluiten