Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Resultaat proef V na 4 dagen.

Tijd. Carbol 5 %. S. S. K. N. S. S. K. G.

5 min. — — —

10 — _ _

15 — _ _

30 „ — — _

45 — — _

60 „ — _ _

Controle. + + +

Deze uitkomst stelde mij niet tevreden. Het was „te mooi" al strookt het wel met de resultaten der onderzoekingen van anderen, waarbij nog gunstiger resultaten verkregen waren. (HanelJ. Vandaar dat ik een uitgebreider proef nam met wat virulenter virus, al was dit niet den staphyl. pyog. aur. Het was een albus en citreus vorm, die ik uit een halsabsces en een furunkel had gekweekt.

Proef VI.

Ik nam weer pus, waarin ik tevoren, bij microscopisch onderzoek, streptococcen had gevonden en mengde daarbij op de bekende wijze de staphylococcen en liet de stiften drogen gedurende 12 uren bij gewone temperatuur. Vervolgens werden de stiften nogmaals in de pus gedompeld en gedroogd bij 37° ongeveer 5 uren en werden toen in den spirit, sap. kal. G. en N. gebracht gedurende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 en 30 min., terwijl ik wederom ter vergelijking Carbol 5 %, 5 en 10 minuten er aan toevoegde. Na de inwerking der desinfectantia had weer de uitspoeling plaats, tweemaal gedurende 7 uren telkens en daarna werden de stiften in de agar gerold en deze tot platen uitgegoten om vervolgens in de broedstoof geplaatst te worden. De coloniön werden bij deze proef geteld.

Sluiten