Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mechanische Reiniging.

Daar zeep een middel voor mech. reiniging en de mechanische reiniging een niet te versmaden ontsmettingsmethode is, wenschte ik de hoedanigheid ook van spirit, sap. kal. in die richting quantitatief te onderzoeken. Het spreekt van zelf, dat andere stoffen, die voor dit doel gebruikt worden den besten maatstaf ter controle zouden geven. Ik nam daarvoor den alkohol en gesteriliseerd water.

Proef IX.

Ik deed deze proef weer beginnen op dezelfde wijze als alle vorige, door stapnylococcen in pus van bekenden oorsprong en inhoud te mengen en daarna de stiften te infecteeren en te drogen. Hier echter was een groote fout te vermijden, n.1. deze, om de stiften, die wel lang in water mochten liggen, niet zoolang in alkohol of zeepspiritus te laten, dat deze als chem. desinfectantia zouden kunnen werken en moest ik dus verre binnen de reeds gevonden tijden van hun werkkracht blijven, terwijl ik ze bovendien na de reiniging toch nog even afspoelde in steriel water. De proef geschiedde zóó, dat de stiften werden afgewreven met een steriel gaasje, zoo snel en zoo energiek mogelijk. Een naald werd bevochtigd met water, alkohol of zeepspiritus. Mijn handen waren zoo goed mogelijk gesteriliseerd door borstelen met zeepspiritus. De reiniging werd hoogstens 20—30 sec. voortgezet. Waar de tijd dit toeliet, werd meer dan één gaasje gebruikt, dit vooral na 10 sec. en langer. Voor de kortere tijden kon ik hoogstens een schoon gedeelte nemen. De stiften werden weer in de agar gerold en de platen gegoten en in de broedstoof geplaatst. Dat hierbij de coloniën geteld werden spreekt van zelf.

Sluiten