Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. De grijze stof, centraal in liet ruggemerg, corticaal in de liersenen, vormt den oorsprong, de matrix van de uitte substantie, dus van alle zenuwen en is daarom als liet gewichtigste deel te beschouwen.

-• "e ontwikkeling van de windingen gaat in de dierenreeks hand aan liand met de ontwikkeling der intellectueele functies in het algemeen en met liet voorhanden zijn van bepaalden aanleg en instinct.

Hij onderscheidde een zeer groot aantal afzonderlijke geestelijke functies, zgn. forces fondamentales, bijv. spraakvermogen, zelfgevoel, godsdienstzin, geslachtsdrift, verzamelaarsinstinct enz. en meende dat ieder dier functies gebonden was aan liet intact bestaan van een bepaalde lieixenw inding, zoodat, al naar den verschillenden aanleg, afwijkingen voorkwamen in do onderlinge verhouding, grootte en ontwikkeling der windingen. Hij was van oordeel dat die ontwikkeling niet alleen een ander voorkomen gal aan het hersenoppervlak, maar ook den vorm bepaalde, dien de schedel daarboven zou aannemen.

De verdere uitwerking van zijn systeem was te willekeurig en dikwijls te evident onjuist om te kunnen verdringen de vrijwel algemeen aangenomen theorie dei' homogene hersenfunctie; maar toch blijven zijn theorieën leven zoowel door de kritieken zijner tegenstanders als door de propagatie zijner leerlingen.

.luist de waarneming der aphasiegevallen geeft den voorstanders van Gall een nieuw en krachtig wapen in de hand. By Desmoulins (179U—1828) vindt men liet bewijs dat de aandacht der clinici gericht was op het feit, dat verwoestingen in de frontaal kwabben aanleiding geven tot taalstoornissen: „Si la faculté du langage occupe bien un siège dóterminé et limitó dans le cerveau, comme le prouvent nombre de faits observés dans les apoplexics, ne pourrait-on admettre avec une grande vraisemblancc que les diverses facultós ont chacune un siège

Sluiten