Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spécial? Ook "Bouillaud localiseert liet centrum van de woordarticulatie, maar blijft in de vage termen: „lobes ou lobules antérieurs du cerveau." In 1825 sclireef liij: „Recherches cliniques propres a démontrer que la perte de la parole correspond a la lésion des lobules antérieurs du cerveau et a confirmer 1' opinion de M. Gall sur le siège de 1' organe du langage articulé."

Hij komt in die brocliure tot de volgende conclusies:

t°. Le cerveau cliez 1'liomme joue un röle essentiel dans le mechanisme d'uu grand nombrc de mouvements. 2°. II existc dans le cerveau plusieurs organes spéciaux, dont cliacun a sous sa dépendance des mouvements particuliers. 3°. Les organes des mouvements de la parole en particulier sont régis par un centre spécial, distinct, indépendant. 4°. Ce centre cérebral occupe les lobes antérieurs. La perte de la parole dépend tantót de celle de la mémoirc des mots et tantót de celle des moüveinents inusculaires dont la parole se compose ou, ce qui est peutêtre la mèine cliose, tantót de la lésion de la substance grise et tantót de celles de la substance blanclie des lobules autérieurs. 5°. La perte de la parole n'entraine pas celle des mouvements de la langue, etc. etc.

Men ziet, lioc dicht lïouillaud, uitgaande van de beschouwingen van Gall nadert tot de tegenwoordige opvattingen.

Het verschil is, dat Bouillaud vaag localiseert: ergens in de voorhoofdskwabben, en dat hij geen verschil kont tusschen rechtszijdige en linkszijdigc stoornis. Dit verschil is wel opgevallen aan Dax, die in 18:50 als het resultaat van langdurige observatie kon vaststellen, dat hij alleen spraakstoornissen had waargenomen als de linker hemisfeer getroffen was.

Do groote Broca, met wiens naam men de geschiedenis der nieuwere localisatie pleegt aan te vangen, heeft dus niet zoozeer door de nieuwheid zijner ontdekking als door het gewicht van zijn naam en zijn nauwkeurige

Sluiten