Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cel is niet minder geleidend en niet meer psychisch dan do celuitloopers; de elementen van de schors zijn niet meer psychologisch dan de elementen van de lagere centra. De ziel dient niet, of overal gclocaliscerd. Voor haar is het lenzenapparaat van het oog en de celgroepeeiing van de retina niet minder essentieel dan de cellen in de corpora quadigemina en geniculata, de cellen in de schors en de vezels, die zij naar elkander toezenden. De taak der neurophysiologie is niet een zetel van de ziel op te sporen, maar de afhankclijkhcidsbctrekkingen vast te stellen tusschen de dcelen, die te zamen een enkelvoudig organisme vormen.

Geen localisatie kan verder gaan dan de bepaling dier declen, welke de meeste of meest directe rapporten bezitten met perifere organen, die voor bepaalde iuncties dienen. Omdat de verschillen in 't aantal en de directheid gradueel zijn, is het duidelijk «lat de feiten zelf den strijd verklaren, die met zooveel vuur en zooveel bekwaamheid van weerskanten is gevoerd door voor- en tegenstanders van de localisaticleer. De voorstanders zien zich gedwongen te strenge schematische localisatie te laten varen, de tegenstanders een gematigde localisatie toe te geven. Beide partijen hebben zich aan het eind van den strijd even verdienstelijk gemaakt voor het wetenschappelijk inzicht.

De „taalzone", die zich bevindt in de omgevingswinding van de linker fossa Silvii, moet dus onder dit licht beschouwd worden, dat een deel, nl. het Broca'sche centrum, valt op het gebied van de Körperfiihlsphcire en in de buurt van schorsdeelen, die, zooals door de dierexperimenten waarschijnlijk is gemaakt, directe betrekkingen hebben met de stemvormende organen als mond, keel en larynx. Ook schijnen daar volgens nieuwere onderzoekingen belangrijke schorscentra voor de ademhaling in de nabijheid gelegen te zijn. Een ander deel, het Wernicke'sche centrum,

Sluiten