Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liart op bet corticale projectieveld van den N. coclilearis, terwijl liet laatste deel ligt in den gyrus angularis, dien wij niet leerden kennen als een projectiegebied, maar als een stuk van liet associatiegebied, dat tussclien de tastbewegingssfeer, de gezichtssfeer en de gehoorssfeer is gelegen en met die gebieden door buitengewoon talrijke aüsociatievezels in verband staat. Volgens de dierexperimenten is liet waarschijnlijk dat er verband bestaat tussclien dit scborsdeel en de geconjugeerde oogbeweging naar rechts.

I)e verschillende deelen van de taaizone zijn op de meest menigvuldige wijze verbonden, direct en indirect, zooals uit de bovenstaande beschrijving van de zintuigssferen en associatiesferen is gebleken.

Er is evenwel nog een bizondere eigenaardigheid van ile taaizone, die nadere beschouwing verdient.

Wat van de zintuig- en associatiegebieden gezegd werd gold zoowel voor de rechter- als voor de linkerhersenhelft. Wel bestaan er altijd afwijkingen tussclien de beide hemisferen, zoodat de linker meer gewonden en grooter is dan de rechter, maar over het algemeen zijn de anatomische verhoudingen ten opzichte van de periferische organen gelijk; men vindt zoowel rechts als links een voet van een :5'' frontaalwinding, een lc en 2'' temporaalwinding en een gyrus angularis. Maar nu heeft de kliniek bijna zonder uitzondering geconstateerd (vgl. pg. 87 sqr), dat alleen verwoestingen in de linker hemisfeer tot aphasie aanleiding geven. Slechts bij linkshandigen, bij wie de linker lichaamshelft en de rechter hersenhelft domineert, is de verhouding omgekeerd.

Broadbent heeft omtrent de verhouding der hemisferen tot unilaterale en bilaterale bewegingen deze hypothese geformuleerd, dat de bewegingen in de tegengestelde hemisfeer zijn gerepresenteerd naarmate zij meer unilateraal zijn: het sterkst voor de spieren van de hand, in beide hemisferen daarentegen naarmate zij meer bi-

Sluiten