Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE HOOFDSTUK.

De symptomen van apliasie zijn te verdoelen in de alf/omeene en de bizondere.

A. De algemeene symptomen.

Evenals er weinig lijders zijn aan dementie, die niet sommige van de vele aphatische stoornissen verloonen, zijn er weinig apliatici, die niet ineer of minder uitgesproken dementieaclitigc symptomen bezitten en wier intollcctueele kraclit onverzwakt is.

Gewoonlijk is die verzwakking veel meer geteckend in do sensorische dan in de motorische vormen, en dat niet alleen om de bekende voordcelen, die er aan het zwijgen boven het spreken verbonden zijn. In een zeker aantal gevallen is de motorische aphaticus nog in staat zijn bezigheden te verrichten, waarbij hij zijn gebrek aan gesproken en geschreven taal door gestes en teckens compenseert, maar toch vertoonen zelfs zulke patiënten voor de omgeving, die hen van te voren goed gekend heeft, sporen van wstandelyken achteruitgang. Zij missen zelfbchcersching, zij zijn prikkelbaarder, moor vatbaar voor aandoeningen, voor vermoeidheid: zij klagen over hoofdpijnen, toonen minder energie. W aar zy vroeger kieskeurig op lectuur waren, beginnen zij nu keer op keer met hetzelfde genoegen dezelfde romans te lezen; dc sfeer van hun belangstelling krimpt in.

Sluiten