Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Een zuivere spreekstoornis.

4. Een zuivere schrjjfstoornis.

1 en 2 zyn de zuivere sensorische, 3 en 4 de zuivere motorische vormen.

II. De gemengde aphasievormen. combinaties van dc vier genoemde. Straks zullen wij zien, welke factoren zich bij preferentie combineeren.

Het onderzoek neemt de vier functies van hooien, lezen, spreken en schrijven één voor één onder handen. Het begint met het onderzoek der uitwendige organen, of er paralijsen, paresen of contracturen bestaan van stembanden, tong, lippen of kaakspieren, of er visusafname, concentrische of hcmianoptische beperkingen bestaan, of er afwijkingen zijn in gehoorsbreedte en gehoorsscherpte, of ei' paralyse of contractuur of sensibiliteitsverlies der tot schrijven gebruikte armen bestaat.

Men legt zich met het oog op ieder van de vier functies 3 vragen voor.

A. Voor het hooren:

a. Kan de patiënt geluiden hooren?

b. Kan de patiënt woorden hooren?

c. Kan de patiënt gesproken woorden begrijpen ?

Omtrent a en b is niets bizonders op te merken; op dc derde vraag is niet zoo in eens het antwoord gegeven. Men leggc den patiënt een aantal voorwerpen voor, waaronder blokletters, met dc opdracht één daarvan aan te wijzen, zoodra het genoemd is. Ook kan men door een voorwerp te tooncn en dan na te vragen: is het dit, is het dat, uitmaken of het gehoorde woord goed opgevat wordt. Hierbij wordt genoteerd óf en in welk procent er onjuiste reacties tot stand komen. Dit is een ruwe maat voor de opvatting van gesproken woorden. Door daarop den patiënt mondelinge bevelen te geven als naar de deur loopen, naai' de klok wijzen, een pen indoopen, een pan-

Sluiten