Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eldcr deelt dien twijfel en meent, dat liet hysterisch mutisme alleen als zoodanig kan beschouwd worden.

Een stringente conclusie kan er dus niet opgesteld worden. De gevallen van Déjerine wijzen op een subcorticale stoornis, terwijl dat van Ogle waarschijnlijk maakt, dat de zuivere vorm ook ontstaan kan dooi1 een zeer beperkte corticale laesie.

4. De zuivere schrijf stoornis; zuivere agraphie; *ubcorticale of infrapictoriale agraphie.

Klinisch schijnt deze nooit waargenomen dan als uitgang van gemengde aphasiovormen. Tot nog toe was de agraphie primair althans steeds gecompliceerd met op den voorgrond tredende motorische of sensorische aphasie. In den laatsten tijd is er een groote strijd gevoerd over do vraag of men het recht had een apart centrum aan te nemen met schrijf herinneringsbeelden, gelegen in de 2° frontaahvinding, of dat men de agraphie moest beschouwen als onvermogen om geschreven woorden op te vatten en zelfstandig te rcprocudeeren. Voor het eerste verklaren zich o. a. Exner, Charcot, liallct, Pitres, Henschen, voor het tweede Wernickc, Lichtheim, Gowers, Déjerine.

Inderdaad is het opmerkelijk, dat de combinatie van alexie en agraphie zoo gaarne voorkomt als gevolg van haarden in den 1. gyrus angularis.

Een ander feit is, dat de agraphie bij de mengvormen een der constantste fatoren is en dat zij bij genezing het laatst overblijvende symptoom blijft. Het vermogen tot schrijven is het laatst aangeleerd, zoowel in de ontwikkeling der volken als in de individueele ontwikkeling, en het minst stabiel. Dit wijst weer in de richting der algemeenc inhibitiestoornissen op het taalgebied, die de zwakste functies het meest en het langst storen. Dat wij het voor en tegen van liet aparte schrijfcentruin onbesproken laten vergeve men ons, omdat liet hier geen theoretische

Sluiten