Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingen zit liy wanhopig te kijken zonder tot een oplossing te komen.

b. De patiënt ziet geschreven woorden en letters. r. De patiënt begrijpt van geschreven letters en woorden niets; liij kan geen enkele letter op bevel aanwijzen, volvoert geen enkel geschreven bevel, wijst geen enkel opgeschreven voorwerp aan. Alleen zijn naam schijnt hij te herkennen.

III. Spreken.

a. Spontaan spreken. I)e patiënt geeft antwoord als men hom aanspreekt, op enkele vragen, zooals naar den naam en leeftijd soms het juiste antwoord, maar overigens gewoonlijk op alle vragen: „ja

juist dat is niet in orde dat is de heele

zaak .... je zou het zoo niet kunnen gelooven enz. Dit in goed gearticuleerde woorden, die er vlot uitkomen; toch schijnt de woordenschat beperkt; onzinnige woorden komen er niet tusschen. Getoonde voorwerpen kan hij niet benoemen. h. Naspreken. Alleen de vocalen worden nagesproken, maar na een lange periode van nadenken, en soms met intoxicatie. Soms herhaalt hij onwillekeurig een woord, o.a. bij de proeven met gesproken bevelen. Als hij het. herhaalt is de opvatting ook juist. Willekeurig kan hij niets nazeggen.

c. Luid lezen is volkomen onmogelijk.

1 V. Schrijven.

<i. Spontaan schrijft hij alleen zijn naam en zijn leeftijd. Zijn beroep wordt onkenbaar geschreven met herhaling van letters en syllaben.

'i. Oj) dictaat schrijft hij geen enkel woord, zelfs geen letter; wel schrijft hij sommige opgegeven getallen, maar heeft zeer veel tyd daarvoor noodig; de intoxicatie is opvallend.

<■ ( opieeien. Ilij kan sommige letters, geen woorden

Sluiten