Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naschrijven. De vormen der letters zijn daarbij zeer slecht, maai' zelfstandig, want dikwijls worden kleine letters als hoofdletters gecopieerd.

De dementie is onmiskenbaar; als men hem dingen voordoet en op allerlei wijze aanzet om die na te doen, duurt het tijd zonder einde voor hij het begrepen heeft. Als zijn pen droog is, wrijft hij er langs met den vinger maar heeft geen besef meer ze opnieuw in te doopen. De woordenschat is gering, onophoudelijk blijkt de te lange nawerking de: opgevatte woorden.

Het geval is dus een mengvorm, een sensorische aphasie, die volkomen overeenstemt met den door Wernicke opgegeven vorm, wat de opvattingsstoornis betreft, maar die toch met duidelijke motorische stoornissen en met algemeene aphasiesymptomen gepaard gaat.

OBSERVATIE V.

Deze ziektegeschiedenis is mij welwillend afgestaan door Dr. Jacobi. De hoofdtrekken der aphatische stoornis zijn als volgt:

I. Voor het hooren:

(i. De patiënt hoort geluiden.

b. De patiënt hoort woorden.

c. De patiënt begrijpt alleen korte bevelen en deze nog niet alle: het blpt, dat er intoxicatie blijft bestaan met de voorgaande bevelen. Op bevel zoekt zij een voorwerp uit een collectie uit, maar zeer langzaam en na veel herhaling.

II. Voor het lezen:

a. De patiënt ziet voorwerpen, hemianopsie is niet met zekerheid vast te stellen.

b. De patiënt ziet woorden.

Sluiten