Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

I.

Do in de aphasieleer ingevoerde schemata zijn at' te keuren.

II.

Het symptoom van Proust- Lichtheim (dat de patiënten in staat zijn liet aantal lettergrepen van een woord aan te geven door handdrukken, respiratiestooten etc.) lieet'1 evenmin theoretische als praktische waarde.

III.

Ton onrechte beweert Déjerine, dat in de agraphie, die de sensorische aphasie compliceert, het vermogen tot copieeren verdwenen is, in tegenstelling met den motorischen vorm.

IV.

De methode van Laborde, om bij ademhalingsstilstand de respiratie op te wekken door rhythmische tracties aan de tong berust niet, zooals deze schrijver wil, op prikkeling van de Nn. laryngei. sup. maar kan alleen door prikkeling van den N. glossopharyngeus verklaard worden.

Sluiten