Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Bijna algemeen wordt tegenwoordig de kinkhoest als een infectieziekte sui generis beschouwd. De contagiositeit, het epidemische optreden, de nablijvende immuniteit voor de doorstane ziekte, de leueocytose, die van den aanvang der ziekte af bestaat en in het stadium convulsivum haar hoogtepunt bereikt, bieden voor deze opvatting voldoende gronden aan.

Toch ontbreekt nog het directe bewys hiervoor: over het infecteerende agens heerscht onder de talrijke onderzoekers nog groot verschil van meening; geen van de door hen beschreven schizomycetes en protozoa voldoen aan alle eischen, die men tegenwoordig stelt, om een microorganisme specifieke beteekenis voor de aetiologie van een ziekte toe te kennen.

In de volgende bladzijden zal ik een overzicht geven over deze onderzoekingen, gevolgd door de resultaten van bacteriologische onderzoekingen, door professor Spronck begonnen en door mij voortgezet, bij een reeks kinkhoestlijders uit epidemieën te Utrecht en te Amsterdam.

1

Sluiten