Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sporozoa of de ciliata, doch houdt hem voor een tusschenvorm tusschen de myomycetes en de amoebae, een sporenvormende species, die hy daarom noemt Amoeba sporipara, ter onderscheiding van de alleen cystenvormende soorten.

Het meest vindt men ze in het stadium convulsivum; na het genezen der ziekte zijn ze uit het sputum verdwenen. De verschijnselen acht hy, behalve door mechanische prikkeling, veroorzaakt door een vergif, dat de reflex prikkelbaarheid van de medulla oblongata verhoogt.

De door trilharen bewegende elementen, die K u r 1 o ff beschreef, zag Behla ook; hy houdt ze voortrilhaarepithelia, die door de catarrh van vorm veranderd zyn, zooals men die ook bij coryza vindt.

Verder verhaalt hij nog, hoe hij bij een hond, door dien gedroogd sputum in de trachea te blazen, een op kinkhoest gelykenden hoest kon opwekken. Hetzelfde, beproefd met mazelensputum, deed een hond ook hoesten, doch met geheel ander hoesttype.

3. SCHIZOMYCETES ALS VERWEK KEKS VAN DEN KINKHOEST.

In het gekleurde kinkhoestsputum vielen Burger (13) byna constant en in grooten getale staafjes van verschillende grootte op, de kleinere ongeveer twee maal zoo lang als breed, de grootere dikwijls met een insnoering in het midden (biscuitvorm). Hij zag ze het meest in de kleine, witachtige, later meer geelwitte vlokjes, die voor het kinkhoestsputum karakteristiek zijn; ze liggen meest onregelmatig verspreid, soms in kettingen, soms ook in de cellen. Bij 340 maal vergrooting zyn ze al vry goed te zien. Hij vond hun quantiteit recht evenredig aan de intensiteit der ziekte en zag ze nooit in andere sputa. Daarom twyfelt hy er niet

Sluiten