Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

siva der honden, een chronische laryngitis van den ouden dag, is niet besmettelijk.

Proeven op den mensch zijn alleen bij volwassenen, gewoonlijk als autoexperiment verricht. Het is echter de vraag, of de coryza, die Czaplewski kreeg, en de hoest, dien Tschamer en zyn assistent bij zich verwekten, wel kinkhoest waren. By Ritter viel het autoexperiment negatief uit.

Wat de beschreven bacteriën betreft, byna alle zyn door controleerende onderzoekers wel eens by kinkhoest gemist, of bij andere aandoeningen ook aangetroffen. De onderzoekingen van Manicatide en Leuriaux zijn nog niet gecontroleerd, hoewel Jochmann reeds uit de beschryving in den bacil van Leuriaux een gewonen sputum bewoner meent te herkennen.

Het argument, dat sommigen putten uit de parallel, die tusschen de intensiteit van de ziekte en de quantiteit hunner microben in het sputum te trekken is, vermindert wel in waarde, waar het voor verschillende bacteriën aangewend is.

Ook het aantoonen van staafjes in het slymvlies der luchtwegen en wel speciaal op de zgn. »hoestplekken" laat ons nog in het onzekere over de cultuur dezer staafjes, waar toch de strijd voornamelijk over loopt.

Over eenige specifieke reactie van het bloedserum van kinkhoestlyders ten opzichte van de gevonden bacteriën zwygen de meeste auteurs geheel. Alleen Manicatide zag zyn bacillus geagglutineerd worden door het kinkhoestserum, doch slechts in een verdunning van 1 : 32. Cavasse en Zusch onderzochten ditzelfde voor de poolbacterie van Czaplewski met negatief resultaat. Evenmin nam Cavasse voor deze bacterie een specifieke praecipitatie waar, zooals J. Kraus') die

') Wien. Med. Woch. 1897, p. 736.

Sluiten