Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

Onderzoek van eenioe gevallen van kinkhoest, voor

het meerendeel uit een epidemie te amsterdam.

Niet zelden hadden wij bij onze vorige onderzoekingen op de agarplaten een kort staafje met poolkleuring ontmoet, dat ons toescheen de door Czaplewski en Hensel beschreven poolbacterie te zijn en ons soms eenige moeilijkheid had opgeleverd bij ons zoeken naaiden bac. z. Nooit echter was dit ons door zyn bizonder overvloedige aanwezigheid opgevallen, doch wij hadden ook nooit platen met Löffler's serum aangewend. In de gevallen XXXV (sectie) en XXXVI, bij welke de agarplaten, en in het laatste geval ook een reeks serumbuisjes, met zorg op de aanwezigheid van de poolbacterie onderzocht waren, gelukte het ons niet haar aan te toonen.

Toch wilden wij ons onderzoek naar den vei'wekker van den kinkhoest niet eindigen zonder over deze bacterie, die door de meeste onderzoekers voor de meest waarschijnlijke oorzaak van de ziekte wordt gehouden, een naderen indruk te verkrijgen.

Ook op een zeer fijnen coccus of coccobacillus, die ons nog kleiner dan de influenzabacil scheen en die door zyn rangschikking den indruk maakte een kleine, moeilijk kleurbare streptococcus te z\jn, was ons plan in het bizonder te letten. Dezen hielden wij voor den

Sluiten