Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Datum aantal hoestbuien subcutane injecties

11 Juli 9

12 » 7 10 c.c. serum II.

13 » 7

14 » 3

15 » 6

16 » 5

17 » 6

De aanmerkelijke vermindering in de frequentie der hoestbuien kan in verband staan met verandering van het weder: de niet met serum behandelde kinkhoestpatiënten in het Kinderziekenhuis verbeterden ook gedurende dezen zelfden tijd.

V. No. 236, 8 maanden oud; onderzoek op den b. pert. E. positief. Vertrekt den dag na de 2de injectie.

Datum aantal hoestbuien subcutane injecties

9 Juli 18 5 c.c. serum II.

10 » 23 10 c.c. serum II.

11 >

Op 17 Juli hoest het kind nog onveranderd.

VI. No. 304, 18 maanden oud; hoest minstens 3 weken. Onderzoek op den b. pert. E. positief. Is 1 Oct. met het serumManicatide behandeld.

Datum aantal hoestbuien subcutane injectie

21 Oct. 4

22 » 6 II/2 c.c. serum III.

23 » 5

24 » 2

25 » 4

26 » 5

27 > 4

28 > 7

29 > 6

30 » 4

31 » 5 1 Nov. 4

VII. No. 274, 13/4 jaar oud; hoest geruimen tijd; is tijdens een

Sluiten