Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CATALOGUS S"®

V-/!,

VAN 1

eene merkwaardige Verzameling Boeken, Teekeningen, Prenten, Portretten, Penningen, Munten enz. betreffende de Geschiedenis, Plaatsbeschrijving, Zeden en Gewoonten enz. van de

Stad en Provincie Utrecht,

ALSMEDE VAN

de Bibliotheca Academica Ultrajectina,

indertijd bijeengebracht door den Heer

O. D. BOM Gz.,

en vergezeld door eene collectie Portretten van de Professoren, Gelegenheidsprenten, Afbeeldingen van de Maskerades, Promotiepartijen, Gedenkpenningen enz.

waarvan de PUBLIEKE VERKOOPING zal plaats hebben op

Woensdag en Donderdag 21 en 22 Februari 1900

des avonds te ZES uren,

in het Verkooplokaal van II. Gr. BOM, Warmoesstraat 35, AMSTERDAM.

Kijkdagen:

Vrijdag1 en Zaterdag 16 en 17 Februari,

van 1© tot « uren.

AMSTERDAM. H. G. BOM

1900.

Sluiten