Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAD EN PROVINCIE UTRECHT.

B O E K E N.

UITGAYEN VAN HET HISTORISCH GENOOTSCHAP.

1 Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht, Kronijk. 2e—31e jaarg. Utreelit 184G—187G. 30 dln. So.

Ontbreken deel 3 en 4: 1847—1848.

Complete serie; deel 1 is niet verschellen, en deel 32 verscheen onder den titel van:

2 , Bijdragen en Mededeelingen.le—10e dl.

Utrecht 1878—1887. 10 dln. 8o.

3 , Als voren. 11e—19e dl. Utrecht en 's Gravenhage

1888—1898. 9 dln. 8o.

4 , Berigten. Ie—7e dl. Utrecht 1848—18G3. 7

dln. 14 stn. 8o.

Ontbreekt deel 1.

5 Codex diplomaticus. Ie Serie. Utrecht 1848.

2 stn. 4o. — 2e serie. Utrecht 18.52—1860. (i dln. 8o.

(j Register op de Kronijk, 184G—1854. 1 treclit

1857. 2 d. — Register op de Kronijk, Berichten en den Codex diplomaticus. Utrecht 1877.— Wet van 1878, 1886 en 1893. 3 stn.— Naamlijst van hoeken van 185G, 1865 en 1872.

3 stn.— Eerste en tweede supplement-catalogus. 1 trecht en 's Grav. 1882 en 1895. 2 stn.— Verslag van de Alg. Vergadering van 1895. Idem van 1897. Bepalingen over de uitgave van handschriften. 2 stn.; te zamen 15 stn. So.

Ontbreken de 3 laatste ttukken.

7 . — A. M. C. van Asch van Wijck, Een woord in

het belang van het Nederlandsch archiefwezen. Utrecht 184G.— Dagverhaal van .Tan van lliebeek. 1651. Utr. 1848. — Abr. de Wicquefort, Histoire des Provinces Unies des Pays-Bas, depuis la paixde Munster. Amst. 1864—1874. 4 vol. — Bullarium Trajectense. Romanorum Pontificum diplomata usque ad Urhanum Papam VI in veterem episcopatum Trajectensem destinata. 2 vol.; te zamen 8 dln. 8o. Ontbreken hieraan deel 1, 3, 4, 7 en 8.

Sluiten