Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hasebroek, Het Slot te Wijk bij Duurstede, den Haag

1882. — ?, Eene vreedzame commune of Wijk bij

Duurstede in de jaren 1783—1787. W. b. D. 1878. — ,T. F. Croockewit, De Patriotten te Wijk bij Duurstede in de jaren 1783—1787. W. b. 1). 1889 — te zamen 8 stn. 4o en 8o.

90 De Lek. — Keuren en ordonnantiën op den Lecken-dyck (boven- en beneden dams) van 1652 tot 1711. 9 stn. 4o. — G. A. C. W. Marquis de Thouars, Mijn onheil op de Lek. Amst. 1832. 8o, met 1 plaat. — J. M. Telders, De brug over de Lek nabij Kuilenburg. Ivuilenb. 1868. 8o, met 1 plaat. — te zamen 11 stn. 4o en 8o.

91 IJsselstein.—Ordonnantiën op 's Heeren Koren-mole binnen IJsselstein. (Leeuw.) 1741. 4o. — Dr. H. K. de Breuk, Inventaris van het Archief der Gemeente IJsselstein, tot 1800. Z. ]>. 1856. 8o. — Dr. Wap, Het praalgraf in de Kerk van IJsselstein. (Utrecht) 1858. 12o, met 2 platen. —• Berijmd verhaal van het beleg van IJsselstein door Gelder en 1 trecht in 1511, uitgegeven door Dr. J. H. Gallée en Mr. S. Muller Fzn. Utrecht 1881. 8o. — te zamen 4 stn. 4o en 8o.

92 Montfoort. ■— Ordonnantie der Stede Montfoort. Utr. 1065. — Idem, andere druk. Utrecht 1696. — Ampliatie van dezelve. Utrecht 1708. — 3 stn. 4o.

93 Bijleveld. — B. G. A. Pabst, De Hvdrarcliia Bijleveld. Traject. 1836. 8o, met de Handvesten van het Waterschap en 2 kaarten.

94 A. Hoogvliet, Zijdebalen. Rott. 1753. 4o, met 1 plaat.— J. J. de Geer, Óude Gein en het Gein. Utrecht 1843. 8o, m e t 2 p 1 a t e n, en andere kleine geschriften over Loenen, Maarseveen, Rijsenburg, Baarn enz. 15 stn. 4o en 8o.

BESCHRIJVING VAN DE STAD UTRECHT.

95 V. J. Blondeel, Beschrijving der Stad Utrecht; de opvolging der Bisschoppen tot het einde der 12e Eeuwe, de 5 collegiale Kerken enz. Utrecht 1757- 8o, met 5 platen, led. b.

36 (N. van der Monde), Utrecht en dezelver fraaije omstreken. Utr. z. j. gr. 12o, met 6 platen en kaarten.— Utrecht et ses beaux environs. Utrecht z. j. gr. 12o, met 6 platen en kaarten. — H. J. Broers, Utrecht, historische wandelingen. Utrecht 1874. kl- 8o. — Idem, 2e dr. Utr. 1875. kl. 8o. — J. van Reunes, In huis en op straat. (Schetsen uit het volksleven te Utrecht). Utrecht 1882. kl. 8o. — Idem, 2e druk. Zwolle. 1887- kl. 8o. — te zamen 6 dln. 8o en 12o.

Sluiten