Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menten betreffende de jaar- en weekmarkten, de waege, het vvaeg-geldt en den eyck van ellen, maten en gewichten enz. van de jaren 1679 tot 1791. 10 stn. 4o. — De Kanier van koophandel en fabrijken te Utrecht; derzelveroprichting, bestaan en ontbinding. Utrecht 1843. 8o. — te zamen 14 stn. 4o en 8o.

126 Veehouders, beestenkoopers, slachters. — Ordonnantiën en publicatiën op het weiden en schutten der beesten, de beestenmarkten, het hoorngeld enz., van 1632 tot 1776.18 stn.— Op de vleys-liuysen, het slachten, het sout- en hoorngeld, de kalveren enz., van 163*2 tot 1782. 12 stn.— Op 't besienambt van de verkens, op de spoeling- of brandewijnsverken s enz., van 1679 tot 1780. 4 stn.— te zamen 34 stn. 4o.

127 Boter, zout en zeep. — Ordonnantiën en publicatiën op de boter, de botertonnen, het zout en de zeep, van 1631 tot 1756. 19 stn. 4o.

128 Graankoopers, molenaars, broodbakkers enz. — Ordonnantiën en publicatiën op 't gemael, graan, meel, koeken, masteluynbrood, biscuytbakkers-grient, 't koornkoopersgild enz., van 1633 tot 1707. 31 stn. 4o.

T29 Koekbakker ij— G. van Rijn, De Schoutensteeclise tekantjes en tafelcoeckgens. Utrecht 1876. 8o, met portret en 8 platen.

130 Bierbrouwers.— Ordonnantiën en publicatiën op de bieren, de hoppen, 't peylen der bieren, het beschadigen der brouwerstonnen, en op de dunbierverkoopers, van 1632 tot 1781. 19 stn. 4o.

131 Wijnkoopers. — Ordonnantiën en publicatiën op de wijnen, het wijnkopers-gild, de wijnslepers en kraankinderen, van 1636 tot 1757. 17 stn -— Op de gebrande wijnen en wateren, de meede, en op de sterkedrankverkoopers, van 1636 tot 1749. 6 stn. — te zamen 23 stn. 4o.

.132 Turf en veenderij, boomteelt en hovenierderij.— Ordonnantiën en publicatiën op de veenderij, de turf, 't ooft, de boomgaerden, 't ooft en fruit, 't schenden van boomen, tuynen, plantagiën enz., van 1635 tot 1785. 52 stn. 4o.

133 Steenbakkers, timmerlieden, smeden enz. — Ordonnantiën en publicatiën op de steenbakkerij, de ticliel-ovens, de kalkbranderij, de pottebakkerij, het timmeren, de luyffels, het bijlhouwersgild, de glasenmakers en grofschilders, de. loodgieters, het smeeden-gild, de goud- en zilversmeden enz., van 1631 tot 1778. 18 stn. 4o.

134 Marskramers, schoenmakers, paruikenmakers enz.—- Ordonnantiën en publicatiën op de Syde en wolle lakenen, de catoenen en chitsen, de droograampten, het wolspindersen knoopjensdraayersgild, het schoenmakers- en het

Sluiten