Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoenlappersgild, het marslieden-gild, de paruyckenmakers, de tabackverkopers enz., van 1635 tot 1788. 34 stn. 4o.

ï >5 De Munt. — F. J. van Heeckeren van Brandsenburg, Beschrijving en afbeeldingen van Xederlandsche Gedenkpenningen, welke sedert 181-5 tot 1838 aan 's Rijks Munt te Utrecht zijn geslagen. Utrecht (1839?). 4o, met 11 platen.

130 De Utrechtsche gasfabriek. — Verslag der commissie belast met het onderzoek van de stedelijke gasfabriek te Utrecht. Utrecht 1863. - J. M. van der Made, Twee memoriën van van beantwoording betreffende de stedelijke gasfabriek te Utrecht. Utrecht 1863. — H. A. Ameshoft', De Utrechtsche gasfabriek uit rechtskundig oogpunt beschouwd. Utrecht 1887. —Verslag van den toestand, de exploitatie en de inrichting der Gemeente-gasfabriek te Utrecht, over 1894 en 1895. 2 d. .—- te zamen o dln. 8o.

TEEKENINGENi PRENTEN EN PORTRETTEN.

PROVINCIE UTRECHT.

Teekeningen.

137 ?, Afteekening van de „hoffsteede genaamd Ko-

ningslust, met alle deszelfs Landereyn en Bosschen, alsmeede het Plaatsje HinderRust, alle gelèegen onder Nigtevecht."

Fraaie 18e Eeuwsche aquarel.

138 ?, Ruine van het Slot Schoonhorst bij Abcoude?

Teekening in O. I. inkt.

139 ?, Situatiekaarten van de Stoppelaarsbrug bij Abcoude, van de Jeremie(sche)brug bij Utrecht, en van de Vaartsluizen bij Vreeswijk.

3 Gekleurde teekeningen. '49 ?, Decoratie voor eene feestviering of landbouwtentoonstelling in de Districten Loenen en Breukelen. Aquarel.

141 J. E. Mar cu s?, Gezicht op eene buitenplaats bij Maarsen?, in het begin van deze Eeuw.

Zeer fraaie aquarel.

142 X. AV i c a r t, Gezicht op 't Dorp Harmeien.

A q u a r e 1.

Sluiten