Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

345 ?' Gezicht bij de St. Andries Poort, te Amersfoort. ± 1760.

Teekening in O. I. inkt.

344 ?> 3)e Lieve Vrouwe Kerk en de Oude Poort, te

i-, rsfoort.

2 Aquarellen.

J45 I. \ a n L i e n d e r, Geziekt te Driebergen.

Oorspro <n kei ij ke teekening in O.I. inkt, voor de gravure van 1 7 6 3.

146 H. 1 a v e n i e r, Geziekt te „3-bergen" (Driebergen).

ï e e k e n i n g i n O. I. inkt.

f47 .T. Kops, ,,'t Huis Wulven. 1646."

Teekeningin O. I. inkt. naarA. deHaen, en naar It. Eoghman.

148 ^icart' Geziekt op ,,'t dorp Overlangbroek in 't k tlgt.

Aquare 1.

14!) X. B o rste eg h, Gezicht op de Markt, liet Stadhuis en de Kerk te Wijk bij Duurstede. 1775.

Olieverf.

Itffl Acten van hypotheek op de „Huysinge van outs ge-

naamt den Bij Corff', onder Jutphaas, gepasseerd den 24 Uctober 1705, en den 11 January 1710. 2 Handschriften, op perkament, met zegels.

Prenten.

151 Nieuwe Kaart van den Lande van Utreckt, door B e rnard du Roy, in 11 bladen, folio.

Gaaf exemplaar, doch waaraan helaas h e t 3e en 4e blad (Gooi- e n E e m 1 a n d) o n tbreken.

152 Geheele kaarten der Provincie Utrecht:

bij Petrus Schenk .Ir. 16..?, bij C. Allardt. 16..?, bij T Covens & C. Mortier 17. .?, bij I. ïirion? 17. .?, bij Joh. Allart? 1,91, en bij F. J. Weygand, 1821.

6 Gekleurde gravures, folio en 4o.

153 Alsvoren, bij Houtman. 1834, bij W. .1. C. Bollaan. 1844, bij Is. An. Xijhoff en Zoon. 1862, bij Hugo Suringar. 1865 en 18(üt, en zonder jaartallen, bij T. van Frankenhuysen, ■T. Lobatto Bzn., J. E. Schoevers, J. Voltelen e. a.

10 Steendrukken, in folio en 4o, waarvan 7 gekleurd.

154 Sectie-kaarten der Provincie Utrecht:

Mynden en de 2 Loosdrechten, 's Gravenland, Breukelen en Loendersloot, door X ï c. A i s s c h e li, -—- l^eniland en het 0^ erkwartier, Het Xederkwartier en het Kwartier van

Sluiten