Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vUre, naar J. Bulthuis? — Gezicht op Dennenoord; steendruk van ? 4 sts. folio en 80.

189 Leersum. — Gezichten op het dorp; gravure van D. Stopen d a a 1; gravure van P. van Liende r, in 2 staten; steendiuk van H o u t ma n. 4 sts. 4o.

190 Ilhenen. — Gezichten op en in de stad en in de omstreken; gravures van C. Specht, T. l)oesburgh, H. Spilman, J. C. Philips, C. Philips J z., J. U mbach (in 2 staten) en E. Stark. 1889. 9 sts., steendrukken van van Lier e. a. 2 sts. — De toren te Ilhenen, in 7 platen. 18(57. folio-steendrukken; te zanien 18 sts.

191 Wijk hij Duurstede. — Gezichten op en in de stad;7 oude gravures van C. Specht, T. Doesburg h, H. S p i 1111 a n, .T. C. P h i 1 i p s.— Gezichten op het kasteel; gravure van J. S c h ij n v o e t, en 3 steendrukken, door J. H i 1v e r d i n k e.a.; te zamen 11 sts. 4o en 80.

STAD UTRECHT.

Te e keningen.

192 D. TV. J Gezicht buiten Utrecht, met den Domtoren in het verschiet. ± 1830.

Tee kening in O. I. inkt.

193 X. Wicar t, Gezichten in de omstreken van de Stad Utrecht; op de le teekening, de Dom- en andere torens in het verschiet.

Stel van 4 fraaie aquarellen.

194 E. Koster, De Tolsteegpoort (barrière) in 1859. De Plompetoren. De Willemsbrug, e.a. gezichten in de Stad. 8 Tee keningen in potlood en O. T. inkt.

195 ?, Gezicht in het onderaardsch gewelf van het Kas

teel Yredenburg (z. g. Spanjaardsoord).

Teekening in sepia en O. I. inkt.

15ii ,T. van M a u r i k, Bouwkundige afbeeldingen van den Domtoren.

Stel van 18 gr 00 te penteekeningen met O. I. Inkt gewasschen.

197 P. G. Y e r t i n, Gezicht op den Domtrans, ziende naar de Yoetiussteeg, uit den tijd „toen het licht nog hing aartouwen."

Fraaie aquarel.

f98 H. A. F. A. Gobius, Plattegrond van de Maria-Kerk, in hare volle grootte, vóór d? gedeeltelijke slooping in 1813.

Groote aquarel.

Sluiten