Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P r o v i n ( i e V trecht.

Xagenoeg allen zeer fraaie exemplaren.

Afkorting: N. b. S. = niet in de Collectie van tien Heer Steplianik, in het Rijksmuseum

285 Dukatons, van 1763, 1709, 1770, 1784, 1785 en 1793. G sts. Z. 195 gr.

Geen van allen in de Collectie Step h a n i k.

280 , van 1791. V a 1 s c h e munt, zeer zeldzaam. K. — X. b. S.

287 Halve dukatons, van 17G1, 1764, 1766 en 17G9. 4 sts. Z. 65 gr.

288 , van 17G5, 177G, 1785, 1786, 1787, 1788 en 1794.

7 sts. Z. 113 gr.

Geen van allen in de Collectie Step li a n i k.

289 Drieguldens, van 1704, 1793 en 1795. 3 sts. Z. 94 gr. Geen van allen in de Collectie Step han i k.

29 0 ■, van li 86, 1792 en 1794. 3 sts. Z. 94 gr.

^91 Halve drieguldens (Daalders), van 1685, 1086 en 1689. 3 sts. Z. 47 gr.

"292 Tiende driegulden (Statenschelling), van 1691. Z. 4,5 gr. X. b. S.

293 Rijksdaalders, van 1749, 1757 en 1784. 3 sts. Z. 84 gr.

Geen van allen in de Collectie S t ephanik.

204 . (Bataaf sche en Xederlandscli» i ijksdaalders van

Utrecht) van 1801, 1800, .1808 en 1810. 4'sts. Z. 112 gr. Behalvedievan 180 8, ook geen van a 11'e n in de Collectie Steplianik.

295 Halve rijksdaalders, van 1G74 en 1708. 2 sts. Z. 27,5 gr. X. b. S.

290 , van 1762, 1763 en 1764. 3 sts. Z. 41 gr.

297 Guldens, van 1715,1736,1764,1791 en 1794. 5 sts. Z. 52,5 gr. Behalve dievan 17 6 4, ook geen van allen in de Collectie Steplianik.

2)8 , A*an 1715, 1727 en 1742(8). 3 sts. V a 1 s c h e

munt, zeer zeldzaa m. K. — X. b. S.

299 Halve guldens, van 1755, 1760, 1701, 1767 en 1783. 5 sts. Z. 26 gr.

•'00 , van 1773, 1778 en 1791. 3 sts. Z. 15,5 gr.

Geen van allen in de Collectie Step li a n i k.

301 Kwart guldens, van 1758 en 1759. 2 sts. Z. 6 gr.

302 Dubbele Stuiver, van 1754. Afslag in goud. G. 1,75 gr.

Sluiten