Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UTRECHTSCHE AKADEMIE.

WERKEN VAN DE HOOGLEERAREN AAN DE UTRECHTSCHE AKADEMIE.

1AOULTEIT DEK RECHTSGELEERDHEID EX STAATSWETENSCHAP.

318 Antonius Matthaeus (II), De judiciis disputationes XY. Ultraj. 1039. 12o. Disputationes de suecessionibus XX, de niatrimcmiis XIII, do tutelis Y. 1'ltraj. 1052. 12o. G. A. Struvii Xotae et observationes ad A. Matthaei Tractationem de successionibus. Jenae 1078. 4o, m et po rt r e t. — De auctionibus. Traj. 1653. 4o. Ibid. ed. '2a. L. 15. 1079. 4o. De Verhandeling over de opveilingen. Ie en 3e stidc. Utr. 1774. 2 dln. 4o; te zamen 7 d. 12o en 4o. p e r k. b.

310 ,l)e criniinibus ad lib. XLYII et XLYIII dig.

commentarius. Traj. 1044. — Ibid. ed. '2a. Amst. 1001. — Ibid. ed. 3a. Yesal. 1072. — Ibid. ed. 4a. Yesal. 1079; te zamen 4 d. 4o. p e r k. b.

320 Bernardus Schotanus, Examen juridicnm. Amst. 1040. -— Ibid. ed. 2a. Amst. 1702. — Register van alle titulen, of opschriften der instituten pandecten en codex, volgens het Examen Juridicnm. Leyd. 1740; te zamen 3 d. 12o. perk. b.

321 Cyprianus Regnerus ab Oosterga, Censura Belgica sen novae notae animadversiones in libros IY Tnstii. Imp. Justin. Traj. 1048. 12o. - Animadversiones in XII libris Codicis Justin. Traj. 1000. 4o. Animadversiones in Xovell. Constitut. Justin, et Consnetud. fendor. Traj. 1009. 4o. — Animadversiones in Jur. Canonic. Traj. 1009. 4o; te zamen 4 d. 12o en 4o. p e r k. b.

322 Paulus Vost, De duellis. Iltrai. 1640. 12o. Ibid. ed. 2a. 1'ltraj. 1658. 12o. -— Oorspronck, voortganck en daeden der Doorluchtiger Heeren van Hrederode. I'tr. 1656. 4o. De iisn juris civilis et canonici in Delgio Unito. Iltraj. 1057. 12o. I)e statutis eorumque concursu. Amst. 1001. 12o. — Mobil ium et immobilium natura. I ltraj. 1000.

Sluiten