Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pjaat. — Icon tunicae villosae intestini duodeni. Traj.

f,°' ,nl eL 1 ^ekI- plaat. — Oratio in memoriam H. I) Gaubn. Hard. 1792. 4o. — Oratio de fabrica et functionibus corporis huniani. Traj. 1790. 4o. — Descriptio vasculorum intestinorum tenuium. Traj. 1797. 4o, met 5 gek 1 platen. —Oratio de vitae fructu, quo animaiibus praestant homines, etc. Traj. 1817. 8o. — Descriptio Musei anat°mici ' Bleuland. lraj. 182G. 4o. Otium academicum. liaj. 1828. .5 part. 4o, met 72 fraai gekleurde platen. ■ ( atalogns van de verzameling schilderijen en teekeningen van Prof. J. Bleuland. Utr. 1839. 8o- te zanien 15 dln. en stn. 4o en 8o. — Hoogst kost b'a'r e verzameling.

439 Nicolaas Cornelis de Fremery, De fulmine.L. B. 1 ?90. 4o. — Grondbeginselen der s cheikunde, naar liet Franscli van A. L. Lavoisier. Utr. 1800. 2 d. Ho, met platen. — Oratio de chemia et arte pharmaceutica. Traj. 182i. 8o. ~\\ aarneming van liet regter eijernest. Amst. 1825. 4o, me t 2 plate n.— Over eenen lioorn en gedeelte des bekkeneels van Bos primigenius. Amst. 1831. 4o, niet o plate n. Bijdrage tot de kennis der fossile zoogdieren in Noord-Nederland gevonden. Amst. 1840. 4o, 111 e t 3 pla len- — Catalogue de la bibliothèque de .Mi-, N. C'. de Fremery. 1 tr. 184(i. 8o: te zanien 8 stn. 4o en 8o.

440 Jan Frederik van Beeck Calkoen, De liorolögiis veterum sciotliericis. Amst. 1797. 8o, ni e t 5 platen. — Wiskundige scheepsbouw en bestuur. Amst, 1805. 4o, met 3 platen. Oratio de praestantia et utilitate disciplinae mathematicae ad omnem ingenuain institutionem. Traj. 1806. 4o. ■ Nouvelle théorie de construction pour les niappemondes. Amst. 1810. 8o, met 2 platen. — Over de terugkaatsing des lichts van parabolische of sphaeriselie spiegels. Amst. 1812. 4o, met 1 plaat. — Ter gedachtenisse van wijlen ,T. F. van Beeck Calkoen. Utr. 1813. 8o, met portret. — ('atalogus van de bibliotheek van Prof. <1. F. ^ an Beeck Calkoen. 1 tr. 1847. 8o, enz.; te zanien 9 stn. 4o en 8o.

441 Gerrit Moll, Gelegenheidsstukken bij zijn bruiloftsfeest. TTtr. 1818. 8o. — Redevoering over .J. H. van Swinden. Amst. 1824. 8o. A erhandeling over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders. Amst. 1825. 8o. Over het verwarmen van stookkassen met heet water. Amst. 1829 8o, met 4 platen. — Verhandeling over de spiegel-teles copen. Amst. 1S-H> r 4o. — Eleetro-magnetisohe proeven. Amst. 1830. 8o. — 'Geschiedkundig onderzoek naar de eerste uitvinders der verrekijker s, naar het H. S. van Trof.

Sluiten