Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Swinden. Amst. 18-31. 4o.—De overgang van Mercurius over de Zon, den 5 Mei 1832 te Utrecht waargenomen. Amst. 1833. 4o. — Bijdragen over afleiders en liet onweder. Haarl. 1830. 8o. — Waarnemingen der getijen langs de Nederlandsche kusten. Amst. 1838. 4o. L. G. A teacher, Oratio de Gerardo Moll. Amst. 1840. 4o, en tal van kleine geschriften van dezen lioogleeraar. te zann 11 s n 4o en 80.

442 Bernardus Franciscus Stierman, De arsemci in corpore liuniano eft'ectibus etc. Traj. 180!). 4o. —- Raadgevingen aan mijne medeburgers bij liet naderen der cholera. Ie, 4e, oe, Ge, Te en 8e dr. Ütr. 183?. 8o._— De geneeskundige wetsontwerpen beschouwd, 1 tr. 1857. 8o. Catalogus van de bibliotheek van Prof. B. F. Suerman. T'tr. 1862. 8o, en tal van oraties en vlugschriften van dezen hoogleeraar; te zamen 17 stn. 4o en 8o.

443 Daniël Dylius, Oratio de raro medicorum principum proventu, ad amplificandum tarnen medici nam sufficiënte Traj. 1810. 8o.- Ibid. ed. in 4o. — Zijn de menschen tegenwoordig ongezonder dan te voren? Z. p. o. j. 8o. • ■> stn. 4o en 8o.

444 Johann Friedrich Ludwig Schröder, Over de uitgestrektheid der wereld. Amst. 1803. So. — Over den aard der zielkunde en de werking der terugroepende verbeeldingskracht. Z. li. 1829. 8o. — Elementa matheseos purae. Traj. 1831—34. 2 vol. 8o. — De menschelijke kennis, eene teekenskunde. Rott. 1834. 8o. — Over de prikkelbaarheid. Amst. 1835. 8o. — Over de meetkundige bepalingen. Amst. 1835. 8o, met liet tegenschr. van Trof. .T. de Gelder, 's Grav. en Amst. 1835. 8o, met 1 plaat. — Bijdrage tot de beschouwing van de waarheid der menschelijke kennis. Amst. 1830. 4o. — Over de meetkundige bepalingen. 2e dr. Amst. 1841. 8o. — Levensbeschouwingen van Prof. J. F. L. Schröder, door G. .T. Mulder. 1845, J. Douwes. 1870, en ■T. P. X. Land. 1870. 3 stn. 8o. — Catalogus van de bibliotheek van Prof. J. F. L. Schröder. ütr. 1840. 8o, en tal van oraties, dictaten en vlugschriften van dezen lioopleeraar; te zamen 28 dln. en stn. 4o en 8o. Hoogst belangrijke verzameling.

445 Jan Kops, Overzigt van den staat der voornaamste gewassen in Nederland geteeld. Amst. 1810. 8o. Proeven van uiterlijke Xederlaudsclie welsprekendheid. Haarl. 1818. 8o. — Staat van Holland's duinen en ontwerp tot vrugtbaarmaking van dezelve. 2e uitp. T tr. 1818. 2 d. So. Index plantarum, quae in horto Rheno-Trajectino coluntur. Anno 1822. Traj. 1823. 8o. — Over eene wanschapenheid

Sluiten