Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vitiis nervorum organicis. Amst. 1838. 80. — Geschiedenis van het Krankzinnigen-Gesticht te Utrecht, gedurende deszelfs 400-jarig bestaan. Utr. 1863. 80, 111 e t 2 p 1 a t e u.

481 Tjalling Halbertsma, De keelspiegel en zijne aanwending. Leid. 18G3. 80. — I)e voortreffelijkheid der hedendaagsche verloskunde. Gron. 1806. 80. -— De verdiensten der Engelschen op gynaekologisch gebied. Utr. 1867. 80. — Over ovariotomie. Tiel 1873. 80. — Een 25-jarige voorbereiding, een zwaard van Damocles voor onze gymnasia en lioogescliolen. Utr. 1874. 80, en eenige oraties en kleinere geschriften van dezen hoogleeraar; te zanien 11 stn. 4o en 80.

482 Cornelis Huibert Carel Grinwis, l)e distributione fluide electrici in superficie conductoris. Traj. 1858. 80. -— De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica. I tr. 1861. 80. — Wiskundige theorie der wrijvingselectriciteit. 1 tr. 1869. 80. — Het leven van den Hoogleeraar R. van Rees. Utr. 1876. 80, eenige oraties en vlugschriften van Prof. Grinwis, van 1858 tot 1885; te zanien 7 stn. 4o en 80.

483 Petrus Johannes van Eerckhoff, De balaena. Rott. 1843. 80. — De scheikunde in verhouding tot maatschappelijke belangen. Gron. 1851. 80. — Over chemische verbinding. Gron. 1868. 80. — Pharmacopoea Neerlandica, ed. alt. H. C. 1871. 80. — Levensschets van Prof. i\ .T. van Kerckhoff, door Dr. H. F. Kuyper. Utr. 1876. postf. — Catalogus van de bibliotheek van Prof. 1'. J. van Kerckhoff. I tr. 1876. 80, en eenige oraties van dezen hoogleeraar; te zanien 10 stn. 4o en 80.

4? 4 Eduard Mulder, Historisch-kritisch overzigt van de bepalingen der aequivalent-gewigten van 13 enkelvoudige ligchamen. I tr. 1853. 80. — Algemeene grondbeginselen der voeding, naar het Hoogd. van F. Knapp. Utr. 1857. 80. — De indigo, uit een scheikundig oogpunt beschouwd. Rott. 1858. 80. — De methode bij scheikundig onderzoek

te volgen, opgespoord uit de geschiedenis. Utr. 1868. So.

Leerboek der zuivere scheikunde. 2e uitg. Amst. 1869. 2 d. 3 stn. 80. — Synthese en analyse in de natuur. Utr. 1880. 80. — Over een keton-verbinding afgeleid van wijnsteenzuur. Amst. 1893. 80, en eenige oraties van dezen hoogleeraar; te zanien 11 stn. 4o en 80.

485 Theodor Wilhelm Engelmann, Een blik op de ontwikkeling der leer van den bouw en het leven der organismen. Utr. 1871. (Leid. 1875). 4o. — Die Erscheinungsweise der Sauerstoffausscheidung chromopliyllhaltiger Zeilen im Licht bei Anwendung der Uacterienmethode. Amst.

Sluiten