Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neratie des Soons Gods lieeit uitgegeven. Utr. 11)90. 12o.— H. J. E.van H°orn, Roëlli Litem de eterna generafiore Filii Dei a Patre. Traj. 18-5<J. 80. — Commentario in Epistolam S. Pauli ad Ephesios. Traj. et Amst. 1715—31. 2 vol. 4o. — Explicatio cateclieseos Heidelbergensis. Traj. 1728. 4o; te zauen 6 d. 4o, 80 en 12o, p e r k. b. — Zeldzame serie.

528 Hieronymus van Alphen, Schriftmatige verklaring van Hebr.. XIII : 7 en 8. Amst. 1694. 4o. — Oeeonomia catecliesis Palatinae. Traj. 1729. 4o. — De CXIden Psalm in sesthien leererdenen ontleed. Utr. 1735. 4o. — De annis judicum Hebraeorum. Traj. 1736. 12o. Leerrede over .Tesaias voorsegging, in het XXXe Hoofdstuk, v. 18— 21; ter voorbereidinge tot de pleclitelijke viering van het tweede jubelfeest der Universiteit van Utrecht. Utr. 1736. 4o. — Petrus de Apostel in synen eersten brief, overeenkomstig met Moses, Psalmen en Proplieeten, en nauwkeurig spreekende. Utr. 1738. 4o. — Allerkortste schets der christelijke Godtgeleertheit, op ge stolt tot onderwijs van Z. D. II. W. C. II. Friso, en u. h. Lat. vert. d. Ds. D. de Gimmer. Zwolle 1748. 4o. — .1. P. Brands, Inleidinge tot de kennisse en het gebruik van de liedendaagsclie predikwijze, naar de aanleidinge van de Heeren Professoren H. S. van Alphen en E. A. Lanipe: u. li. Hoogd. vert. Amst. 3 742. 80; te zamen S d. 4o, 80 en 12o, perk. b. — Zeldzame verzameling.

529 . — Het eerste christendom of de Godsdienst der

oude christenen; naar het Enjs\ van W. Cave, en met aant. van H. S. van Alphen. 3e dr. Amst. 1711. 12o, met platen. — Idem. 4e dr. Amst. 1724. 12o, met platen. — Idem. 5e dr. Utr. 1734. 12o, 111 e t platen. — Twee maal twee en vijftig uitgelezene Bijbelsche historiën; naar liet Hoogd. van .T. Hubner, en met aant. van H. S. van Alphen. Amst. 1736. 12o, met platen. — Idem. 11. dr. Amst. 1752. 12o. — Idem. n. dr. Amst. 1766. 12o. — Idem. n. dr. Amst. 1777. 12o. — De geloofswaerdiglieid der Evangelie-gescEiedenisse; naar het Eng. van X. Lardner, en met aant. van H. S. van Alphen. Utrecht 1739. 4 d. 4o; te zamen 11 d. 12o en 4o, per k. en 1 e d. b.

530 Franciscus Burmannus (II), Acta diurna itineris Anglicani, quod suseepit Anno MDCCII, edid. Abr. Capadose. Amst. 1828. 80. -— Yriendelike uytnodinge, door twee brieven, aan den Heer Fr. van Leenhof gedaan, om sig te suiveren van sijne spinozisterij', uit het Lat. vert. 'tEnckli. 1705. 12o. — De harmonie ofte overeenstemminge der vier H. Evangelisten. Amst. 1713. 4o, met kaart. — Idem.

Sluiten