Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e (Ir. Amst. 1739. 4o, met kaart en portret. —• A. Drakenborch, Lijkreden over den Heere Franciscus Bur< mannus, vert. (1. I). Smout. I tr. 1719. 4o; te zamen 5 <11 n. 4o en 12o, p e r k. en led. b. — Zeldzaa in.

531 David Millius. — Yetus TestamenUimex versione Septuaginta interpretum, cur. D. Millius. Amst. 1725. 2 vol. 12o. — De ware wijsheid op liaren tijt sprekende, of leerredenen zijnen leerlingen tot een voorbeelt voorgestelt. 's Grav. 1748. 4o. —■ Miscellanae saera, Jesaiae caput LIT, Psalmos CXXI & CXII, accedunt: dissertationes et orationes suae. Amst. 1754. 4o, m e t platen. — H. Oosterdijk Jf., In obituin V. Cl. Davidis Millii. Traj. 1750. 4o; te zamen 5 dln. 4o en 8o, led. b.— Zeer zeldzaam.

532 Johannes Ens, Bibliotlieca saera, sive diatribe de librorum Xovi Testamenti canone. Amst. 1710. 12o. — Kort historisch berigt van de publieke schriften rakende de leer en dienst der Xederduytze Kerken van de Yereenigde Xederlanden, zijnde de formulieren van eeni|gheyt en de liturgie. Amst. 174G. 4o.— Idem, nieuwe uitgave. Kamp. 1857. 8°; te zamen 3 dln. 4o, 8o en 12o.

533 Fl'iederich Adolpll Lampe, Synopsis historiae sacrae et ecclesiaticae. ed. alt. Traj. 1726. 12o. — Ibid. ed. 3a. Traj. 1735. 12o. — Delineatio theologiae activae. Traj. 1727. 4o. — Dissertationes philologico-theologicae, accedunt orationes I \ • Amst. 1737. 2 vol. 4o. —- Compendium theologiae naturalis. ed. nov. Traj. 1753. 12o; te zamen 0 d. 12o en 4o, perk. en led. b. — Zeer zeldzaa m.

534 , De verborgentheit van het genade-verbondt, vert.

door J. Ie Long. 4 d. 0 stn. 12o. Ie dr. Amst. 1717—2i. d. 2—ö. — 2e dr. Amst. 1718—27. G d. — 3e dr. Amst. 1732—43. d. 2—6. — 5e dr. Amst. 1735—45 ? d. 1 en 2. — Ge dr. Amst. 1743—50? d. 1. — 7e dr. in 4o. Amst. 1771. d. 5 en 6. (E r z ij n dus 3 kompleete e x e 111 p 1 aren en nog 3 afz. de el en). — Inlevding tot de verborgentheit van het genade-verbondt, ten dienste der jeugd,vert. door J. Ie Long, G drukken. Amst 1722, Dev. 1(40, Amst. 1150, Amst. 1767, Midd. 1776, Dev. 1777. — Einleitung zu dem Geheiinnisz des Gnaden-Bunds. Breinen 1786. 12o; te zamen 28 d. 12o en 4o, perk. en led. b. — Zeer b e 1 a n g r ij k e serie.

535 — , De gestalte der bruyd Christi voor haren uytgang

uyt Babel, in Pred. over Openb. XIV: 1— 5. Amst. i 710. -

Idem 2e dr. Amst. li24. (z. t.) — Melk der waarheit volgens aanleydinge van den Heidelbergselien catecliismus, ten nutte A an de leerbegeerige jeugdt. Amst. 1721. —Idem. 3e dr. s Grav. h 30. — Idem. 5e dr. 's Grav. en Amst.

Sluiten