Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59? , Stichtelijke uren. Ie druk. Ie, 2e, 3e, 4e en 5e

deel. Haarl. 1848—58. 5 d. 8o. — Idem. '2e dr. Ie—4e deel. Haarl. 1854. 4 d. 12o. — Llem 4e dr. Ie, 2e, 4e, 5e en 9e deel. Amst. 1873—8-3. 5 d. kl. 8o. — Keur van gedachten uit de Stichtelijke uren, door C. E. S. Haarl. z. j. 24o.— Erbauungsstunden; in einer Auswalil, übers. von F. Meijeringh. Bonn. 1858. 8o; te zamen 16 dln. 8o en 12o. — Ontbreken: 18 49, afl. 7, 10 en 11.

598 , Paulus in de gewichtigste oogenhlikken van

zijn leven en werkzaamheid voorgesteld. Haarl. 1853. 4o, met 11 fraaie staalplaten, stem pelban d.— Idem. 2e dr. Haarl. 1855. 8o. —• Idem. 3e dr. Amst. 1859. 12o; te zamen 3 d. 4o, 8o en 12o.

599 —, (Bijdragen in verzamelwerken): Proeven van

Christelijke gezangen, Amsterdam bij "W . H. Kirberger. 1854. 8o. — Letterkundig album, 's Gravenhage bij P. H. Noordendorp. Z. j. folio, met portret. — Bijbelsclie vrouwen des Ouden Yerbonds. Haarlem bij A. C. Kruseman. Z. j. 4o, met staalplaten. — Apostelen en profeten. Arnhem bij 1). A. Thieme. Z. j. 12o. — Dichterlijk Album. 3e dr. Deventer bij H. .T. ter Gunne. Z. j. 12o. — Kunst en poezie. Utrecht bij C. van der Post Jr. 1869. gr. 4o, met staalplaten; te zamen 6 d. folio, 4o, 8o en 12o, waarvan 2 in stempelband.

COO , De kinderen der zee; (12) schetsen naar het

leven aan onze Hollandsche stranden, door Jozef Israëls; gravuren van T. H. Rennefeld ; gedichten van Xicolaas Beets. Haarl. z. j. 4o. — Idem. 2e dr. Arnli. z. j. 4o. — Idem. 3e dr. Arnh. z. j. 4o; 3 verschillende stempelbanden.

(TOl , Dichtwerken, volledige uitgave, naar tijdsorde

gerangschikt en herzien. Amst. 1876. Ie—3e deel. roy. 8o, verg. 1. b.

602 , Alsvoren, uitgave in klein formaat. Ie dr. Amst.

1878. Ie, 2e en 3e d., met portret. — Idem. 2e dr. Leid. z. j. Ie d., met portret. — Idem. 4e dr. Leid. z. j. Ie d., met portret. — Idem. 5e dr. Leid. z. j. 2e en 4e d.; te zamen 7 d. 12o, waarvan 4 in verg. 1. b.

003 .— Alle gedichten van Anna Roemers Visacher,

naar tijdsorde uitgegeven en toegelicht door Xicolaas Beets. TTtr. 1881. 2 d. roy. 8o, met portretten, pl at e n enz.

Di' voorgaande 11 nummers vormen een bijna kompleet exemplaar van den zoo bijzonder uitgebreiden arbeid van den nestor onzer letterkundigen.

604 J... j... P... Valeton Jl\, jesaja volgens zijne algemeen als echt erkende schriften. Gron. 1871. — Onderzoek naar

Sluiten