Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in- en uitwendige geschiedenis der I trechtsche Hoogeschool. Xo. 1—4 en het Noodwendig berigt. Utr. 1834. 5 s^n' — 1 trechtsche Akademie-tafereelen. Xo. 1, '2 en 4. I tr. 1834. 3 stn. -— Gedenkschriften van een student. TItr. 1838. Xo. 4—1841. Xo. lb. 13 stn. -—- te zamen 44 stn. 8o.—• Hoogst zeldzame serie.

G3o De zaak der Utrechtsche Studenten in 1825. De

I trechtsche ontgrocn-senaten in 1831).— De ontgroen-partij van 1843. ■— De verdeeldheden onder de Utrechtse!:»} Civ denten in 1855. — \ erzanieling A*oor- en tegenschriften en gelegenheidsuitgaven betr. de gesch. v. h. Utr. Studenten Corps, van 1825 tot 1873. 20 stn. 8o.

634 De spectator der Studenten. Xo. 1—52. Leyd. 1773/4.— Studentenzangen. Levd. 1822. —: M inerva. Tijdschrift voor studenten. Amst. 1835/6. 2 d. ■— Studenten-liedei en, in niuzijk gebragt door Benedict Warstadt. Utr. •/.. j. 2 druk ken. — Academisch legaat door een Oud-Student. Utr 1842. — Mijn kamer, door een Student. Utr. 184!). — C. Pruys van der Hoeven, Academieleven. Utr. .1806. — Vademecum voor den Student. Vtr. 1875; te zamen 9 d. 8o en 12o.

PORTRETTEX VAX HOOGLEERAREX.

035 Gisbertus \ oetius, Iheol. Professor. — 4 ^ ersclïTllende portretten, waarbij o.a. de fraaie folio gravure van J. v a n M u n n i c 'li u 'y s e n, naqr Xioolaes Maes. — folio en 8o.

036 Johannes Hoornbeek, Iheol. Professor. - 1 itniuntende ets van A. Santvoort, in folio, en in 2 verschillende staten. — Zeldzaam.

6oï Isbrandus de Diemerbroeck, iledic. Professor. — Groot folio gravure van J. E d e 1 i n g, naar E o m e y n de H o o g h e.

038 Franciscus Burmannus (I). Theol. Professor. — 5 Verschillende gegraveerde portretten, in folio en 4o, waarbij o.a. de gravure van J. Munnikhuise n, naar C. M aas.

030 He rmannns van Halen, Theol. Professor. — Uitmuntende folio zwarte kunst-plaat van J.Broedele t. -— Fraaie d r u k.

640 David Millius, Tlieol. Professor. — Fraaie gravure van J.

II o u b ï' a k e n, naar J. M. Q u i n k h a r t. 1742, in 3 staten, n. 1. de le met adres van A. Wor & heredes onder de Linden, de 2e met adres van A. Wor, en de 3e met adres van G. T. van Paddenburg. — 3 sts. folio.

X

/

Sluiten