Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaan der Utrechtsche Hoogeschool. — Herinnering aan den feestelijken avond van 19 Juny 1850, in de Nieuwe Baan (met voormelden tempel op den achtergrond). — Groote rijpartij op 5 November 1857. —- Muziekfeest ter eere van Mad. A. Ristori in 1800 (met gezichten op liet Rhijnspoorstation, de Stadhuisbrug en aan het Taiïskerkhof). — Twee vlagge-chassinetten voor het 45e lustrum, in 1801, op linnen. — Twee vlagge-chassinetten voor het 46e lustrum, in 1806, op papier. - De receptie van Karei den Stoute, in 1876. - Het nieuwe grebouw der Hoogeschool en het groote glasraam in liet Universiteitsgebouw. 1895; te zamen 12 steendrukplaten, folio en 4o.

067 Studenten- en spotprenten. — Afbeelding van het huis van Mr. H. P., in de Pietersstraat, belegerd door Akademie-burgers wegens de vervolging van een Student. Zeldzaam. — Spotprent op Thorbeeke's voorstel tot opheffing' der Utrechtsche Hoogeschool. — Het nieuw vermakelijk ganzenspel. — Bram, de Mop, Koopman in mosselen f>n speel pop der Studenten (2 verschillenden), e. a. gelegenheidsprenten. 15 Steendrukplaten, folio, 4o en 8o.

068 Promotie-partijen. — Mr. F. A. .1. F. van Rappard, 8 Juli 1882; Mr. Th. F. Lucassen, 10 Mei 188-3: Mr. C. T. den Tex Bondt, -1(1 Mei 1883: Mr. R. van Zuvlen van Nvevelt. 20 November 1883: MivTV TT. ,T. Royaards. 11 November 1884: Mr. H. G. C. Marem, 12 Februari 1885: Mr. F. H. ïiosecaat Vermeer en Mr. T. E. Boddaert, 3 .Tuli 1885; Mr. •T. A. Sprengler, .Thr. Mr. D. -T. A. A. van Lawick van Pabst tot Nvevelt, e.a. 11 Steendrukplaten, gr. en kl. folio. — Zeer z e 1 d z a a m.

MASKERADES.

009 Utrechtsche Maskerade van 1836, voorstellende: Den Optogt des Nederlandsehen Legers naar Ostende, den 3 July 1600, daags na de overwinning bij Nieuwpoort. 10 Steendrukplaten, lang folio. Gekleurd exemplaar — vlekkig.

67 0 van 1841, voorstellende: De Ontvangst van "VVil-

lem II, Graaf van Holland te Utrecht. Roomsch Koninff binnen Utrecht in Januarv 1249. 18 Steendrukplaten en afzonderlijke titelplaat, lang folio. Gekleurd exemplaar.

671 dezelfde maskerade. Zwart exemplaar.

675.? van 1846, voorstellende: Den Intogt van Philips

II. Prins van Spanje, in Utrecht, den 3en October 1549 22 Steendrukplaten, lang 4o.

Zwart exemplaar, met verklaring in 10 blz. boekdruk.

Sluiten