Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

673 ———— van 1851, voorstellende: De Vaderlandsebe Geschiedenis van de vroegste tijden tot op het einde der 17e Eeuw. 8 Steendrukplaten, lang en breed folio.

Gekleurd exemplaar, met afzonderlijk titelblad en verzamelblad.

074 dezelfde maskerade. Zwart exemplaar, zonder

de bijbladen.

075 van 1856 (Studentencorps), voorstellen dei: De

Grondleggers van Neerlands Vrijheid (Tijd van Willem I). 5 Steendrukplaten, lang folio.

Gekleurd evemplaar, met afzonderlijk titelblad en 1 vel verklaring in boekdruk.

676 van 1856 (Mutua Fides), voorstellende: Ons Vaderland omstreeks het midden der 17e Eeuw. 7 Steendrukplaten, lang en breed folio.

Gekleurd exemplaar, met afzonderlijk titelblad en verzamelblad.

67 7 van 1861, voorstellende: Historische herinneringen uit de ontwikkelingsgeschiedenis der Europeesche Volken in de Middel-Eeuwen. 8 Photographiën, gr. 4o, met 66 hlz. verklaring in boekdruk, in stempelband.

G78 van 1866 (in 1867 gehouden), voorstellende: Het

Bezoek van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië en feesten bij die gelegenheid gevierd, te Brugge, in het jaar 1477. 8 Steendrukplaten, en afzonderlijke titelplaat, lang folio.

Gekleurd exemplaar, met 1 vel verklaring in boekdruk. van 1871, niet gehouden.

679 van 1876, voorstellende: Den Intocht van Hertog

Karei den Stoute te Zutfen, IV Augustus 1473. 7 Steendrukplaten, en afzonderlijke titelplaat, lang folio.

Gekleurd exemplaar, met 1 vel verklaring in boekdruk.

680 van 1881, voorstellende: De Triumphelijcke In-

conist van den doorluchtighen ende hoogliglieboren Aertshertoge Matthias, binnen die princelijcke stadt van Brv.ssele in 't iaer ons Heeren. 1578, den 18 dach Januari).

• 7 Steendrukplaten en afzonderlijke titelplaat, lang fol'o.

Gekleurd exemplaar,, met 1 vel verklaring in boekdruk.

GEDENKPENNINGEN.

681 1736. Eeuwfeest der T trechtsche Hoogeschool, den 27 Maart. V. L vervolff ÏI No. 106 Zilver.

682 1836. Tweede Eeuwfeest der Utreehtsche Hoogeschool (Minervabeeld). D. van der Keilen f(ecitl D. No. 52o. Bron

Sluiten