Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

STAD EX PROVINCIE UTRECHT.

B o e k 0 n:

Uitgaven van het Historisch Genootschap 1— 14

Oudheden — Kerkelijke geschiedenis 15- - oS)

Wereldlijke geschiedenis 40— 6o

Beschrijving van de Provincie Utrecht 67 94

Beschrijving van de Stad Utrecht 95— 112

Van den Gerechte 124

Gildewezen — Nijverheid 125 136

Teekeningen, Prenten en Portretten.

Provincie Utrecht.

Teekeningen -3' 150

Prenten 151 191

Stad Utrecht.

Teekeningen 192 212

Prenten -13 —240

Portretten '41 252

Penningen en Munte n.

Utrechtsche Historie-penningen -53 v;S3

Utrechtsche Munten '-84—31 <

UTRECHTSCHE AKADEMIE

Werken van de Hoogleeraren aan de Utrechtsche A kademie.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Staatswetenschap

Faculteit der Letteren en Bespiegelende W ijsbegeerte 370- 419

Faculteit der Natuur- en Geneeskunde 420 496

Faculteit der Godgeleerdheid en Oostersche Letteren 497-611

Geschiedenis van de Utrechtsche Akademie.

Boeken 612—634

Portretten van Hoogleeraren 635—663

Gelegenheidsprenten 663—668

Maskerades 669—681)

Gedenkpenningen 681—688

Sluiten