is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen over het stelsel zilvernitraat en zilverjodide

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERZOEKINGEN OVER HET STELSEL - ZILVERNITRAAT EN ZILVERJODIDE. -

Acadeaisch Proefschrift

ter verkrijging van den graad van

DOCTOR IN DE SCHEIKUNDE

AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM,

op gezag van den rector magnificus

j. f. houwing,

hoogleeraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid, IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN

op Woensdag 11 Juli 1906, des namiddags te 2 uur,

IN DE AULA DER UNIVERSITEIT,

door

nicolaas hermanus hogervorst,

geboren te Hoogcveen.

amsterdam j. h. de bussy — 1906.