is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen over het stelsel zilvernitraat en zilverjodide

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Het stelsel zilvernitraat-zilverjodide is onderzocht om een systematisch overzicht te verkrijgen van het gedrag dezer twee zouten in alle mengverhoudingen voor den vloeibaren en vasten toestand.

Vooraf moge gaan een overzicht van de gegevens omtrent componenten en hun onderling gedrag.

De beide stoffen zijn reeds lang bekend en de opgaven in de literatuur doen zien, dat ze voor een niet gering deel onderzocht zijn met het oog op hun veranderingen onder den invloed van het licht.

In hoofdzaak is het hier te doen om feiten van thermischen aard, en daarom worden andere bijzonderheden slechts in zooverre geresumeerd, als het in dit verband noodig is.

Het smeltpunt van Ag N03 is naar gegevens van den laatsten tijd:

208.5° Hissink, (thermom.) Zeitschr. f. Phys. Chem. 1900. 32 p. 543.

209° Ussow, (thermom.) Anorg. Chem. 1904. 38 p. 421.

209° Zawidzki, (thermom.) Zeitschr. f. Phys. Chem. 1904. 47 p. 724.

Behalve het smeltpunt is een merkwaardig punt voor Ag N03 het overgangspunt.

Lehmann (Zeitschr. f. Kryst. 1877. 1 p. 97) wijst het eerst op tweeërlei kristalvorm. De kristallen uit gesmolten zilvernitraat zijn van anderen habitus, dan de rhombische, die bij gewone temperatuur bestaan.

l