is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen over het stelsel zilvernitraat en zilverjodide

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ballon der kolf reikte. Door deze buis werd een stofvrije, droge luchtstroom geleid, waartoe de lucht door twee waschflesschen met K Mn 04-oplossing en twee met sterk H2 SO4. streek; door de afvoerbuis van de fractionneerkolf ontweek de lucht. Nadat de kolf met die lucht gevuld was, werd kurk met buis losgemaakt, het AgNOj er vlug ingedaan, weer gesloten en het doorleiden voortgezet. De massa werd nu voorzichtig- met ef.n vlam

0 o

verhit en, nadat even alles gesmolten geweest was, werd de verwarming zoo geregeld, dat zij half gesmolten bleef. De buis had beneden een afstand van ± 1 cM. tot de smelt. Juist bij het eerste vast worden na het opsmelten bleek de hoofdmassa van vocht en vrij HNO3 te ontwijken. Na 3 a 4 uren was geen reactie op vochtig blauw lakmoespapier meer merkbaar aan de afvoerbuis en liet ik in bovengenoemden luchtstroom langzaam afkoelen.

De kolf werd nu voorzichtig gebroken, de inhoud in een drogen mortier slechts grof stukgestooten en in een bruin fleschje met stop bewaard in een exsiccator boven sterk HjSO^. Fijn poederen is nadeelig, want gesmolten Ag NO3 is na stolling hygroscopisch.

Het voorgaande wordt in 't volle daglicht uitgevoerd en levert prachtig wit Ag N03, dat ook mooi blijft.

Dit Ag N03 en het volgens de methode van Hissink gezuiverde gaf hetzelfde smeltpunt.

Het Ag I werd verkregen door neerslaan uit oplossing van Ag N03 met overmaat K I en niet omgekeerd, want dan wordt lichtgevoelig AgI verkregen. Door toevoeging

o 00 o o ö

van weinig HNO3 pakte het fijne, lichtgele jodide samen en was nu goed en vlug uit te wasschen. Het toevoegen van HNO3 heeft ook het voordeel, dat de lichtgevoeligheid van het jodide er sterk door verminderd wordt. Na herhaald uitwasschen met heet water werd gedroogd in een droogstoof bij een temperatuur van ± 150°. Het