is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen over het stelsel zilvernitraat en zilverjodide

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar de factor (1 — n2 tg tg /3a) nu de waarde 0 heeft, is de 2de afgeleide negatief.

Men vindt dus de juiste verhouding der eenheden, die het scherpst den knik laat zien, zoo men uitgaande van een zekere willekeurige keuze, welke de hoeken xl en /3l oplevert, de eenheid op de ordinatenas alleen \/cot -*i cot pj maal zoo groot neemt.

Praktisch zal men n benaderen door geheel getal of breuk. Heeft men het stelsel met de juiste eenheden, dan zal toepassing van de formule op de hoeken in dit stelsel voor n de waarde 1 opleveren. Hebben we nu een zwakken knik, dan zullen cot x en cot p onderling weinig verschillen ; is haar gemiddelde waarde m, cot x = m -f- A en dus cot p = m — A, dan is haar product m2 — ^2 — l en dus m bij benadering = 1, of m. a. w.:

Voor duidelijke voorstelling van een zwakken knik, moet men zulke eenheden op de assen kiezen, dat de krommen bij den knik een helling van ± 45° verkrijgen ï).

De tak B C eindigt bij ± 25.5 %, zooals uit verdere waarnemingen blijken zal, terwijl de knik bij ± 160/0 valt2).

B. De lijn der ei?idsmeltpunten in 't gebied der diibbelzorcten.

Het opschrift duidt aan, dat de temperaturen, die voor deze percentages het evenwicht van vloeistof en een spoor van vast aangeven, gevonden zijn door onderzoek bij warmtetoevoer.

Reeds het benedendeel van den tak onder A behandeld

T) Voorgaande beschouwing is eenvoudiger dan die van Boeke (dissertatie April 1906 p. 8 en 9), volledig weergegeven en eerder afgeleid. Het verband met zijn methode wordt uitgedrukt door de

betrekking E = —.

2) Zie Hoofdstuk III, A en IV, A.