is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen over het stelsel zilvernitraat en zilverjodide

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52% (± 6 gram). 75% (± 7.5 gram).

Temp. Verschil. Temp. Verschil.

102.8° 102°

103.7° 0.9 103° 1.0

104.2° 0.5 103.8° 0.8

104.0° 0.4 104.3° 0.5

104.9° 0.3 104.7° 0.4

105.4° 0.5 105.2° 0.5

105.9° 0.5 106.3° 1.1

107° 1.1 10S° 1.7

Noemen we nu de samensteling van het 2de bestanddeel in het eutecticum x en verwaarloozen we het verschil in gewicht der twee bovenstaande mengsels en bovendien de ongelijke invloeden, die de overschietende vaste stoffen uitoefenen, dan vinden we ruw weg, dat de betrekking bestaat:

(52 — 50) : (58.5 — 52) — (x — 75) : (75 — 58.5) en dus: x — 75 = ± 5

of: x = ± S0 %.

Nu is bij het mengsel met SO % de twee keeren, die het buitenbad + S° hooger gehouden werd, gevonden, dat er nog een zeer zwakke vertraging voor het eutecticum waarneembaar was.

Bovendien is naderhand ook nog langs microscopischen weg !) bij eenige mengsels het beginsmelten waargenomen en het resultaat daarvan was, dat de vloeistofvorming, die bij concentraties met minder dan 80 o/0 zeer goed aan den dag kwam, zoowel door de zichtbare beweging bij het onstaan der smelt, als door het donker worden tusschen gekruiste nicols, bij dit mengsel ook nog zwak zichtbaar werd.

') Zie hoofdstuk IV, B.