is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen over het stelsel zilvernitraat en zilverjodide

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

Omzettingen in de vaste stof.

In de inleiding is reeds over de verschillende modificaties der componenten gesproken en we kunnen dus in de eerste plaats verwachten een aansluiting daarbij in het gedrag der mengsels.

Hissink had reeds weinig verschil gevonden bij de waarneming van het overgangspunt van AgN03 onder den invloed van een vloeistof als parafifineolie. Zijn methode en ook die van Steger bij Ag I was, dat het buitenbad op een constante temperatuur gehouden werd, eenige graden boven het aanvankelijk waargenomen overgangspunt. De tijden voor 1° stijging noodig, werden uitgerekend en uit den langsten tijd kon de overgangstemperatuur gevonden worden. Daar het temperatuurverschil steeds kleiner wordt, moeten die tijden, ook als er niets bijzonders gebeurt, reeds toenemen. Daarom zal, vooral zoo het thermisch effect gering is, betere uitkomst verkregen kunnen worden, wanneer ten naaste bij een gelijk temperatuurverschil onderhouden wordt tusschen de gepoederde stof en het buitenbad. Ik heb daarom aan deze methode de voorkeur gegeven en ze algemeen toegepast. Bij hoogere temperaturen gelukt dit echter slechts door veel vluggere stijging en meestal werd het verschil dan kleiner. Wel is ook dan de warmtetoevoer aan het mengsel niet gelijk bij verschillende temperaturen, maar zal toch in een klein traject zeer weinig verschillen