is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen over het stelsel zilvernitraat en zilverjodide

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het dubbelzout 2 : 1 gegeven hadden. Daar dus de oplosbaarheidslijnen bij verschillende temperaturen van af 2 Norm. Ag N03 naar lager gehalte ongeveer samenvallen, was met deze methode geen resultaat te verwachten.

Er was dus nog enkel kans een nieuw zout te isoleeren uit de gele onderlaag. Een mengsel met ± 58 % werd met weinig water behandeld, bij ± 105° was het juist nog helder, het bevatte naast 3.97 gr. Ag N 03 en 7.36 er. A<y I ongeveer 0.07 gr. water. Met 0.26 gr. water

o o o O °

zette zich door de heele massa bij gelijke temperatuur gele vaste stof af, zonder merkbare ontmenging in de vloeistof.

Met wat minder water is dit mengsel toen ook nog eens stijgend onderzocht; daarbij trad een geringe vertraging op in de stijging der temperatuur bij 81° en SS0, terwijl vooral bij de laatste de vloeistof sterk vermeerderde en bij 96 a 97° alles helder was. Ik beproefde de vaste stof van dit mengsel met weinig water af te zuigen, het was daartoe eerst in een bad lang op ± 97.5° gehouden, vaak omgeschud en voor l/s vast. Toen werd op een poreusen tegel van 105° gebracht, doch de vloeistof trok er niet in. Later herhaald met gelijk mengsel mislukte ook het afzuigen der vloeistof, door een smalle poreuse pot te verbinden met de waterstraalluchtpomp, en de stof te brengen in een iets wijder bekerglas, dat weer in het bad geplaatst was. Na 8/4 uur was er nog geen merkbare inzuiging van vloeistof, terwijl door de zelfde pot water bij gewone temperatuur tamelijk vlug naar binnen werd gezogen.

Omdat deze methoden geen resultaat gaven, heb ik nog gezocht naar een oplosmiddel, waarin de oplosbaarheid der zouten niet zoo sterk uiteen loopt als in water.

In pyridine lost reeds bij gewone temperatuur Ag N03 vrij vlug op; staat pyridine met Ag I, dan wordt het