is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen over het stelsel zilvernitraat en zilverjodide

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX.

De mutarotatie van suikers wordt verklaard door stereoisomere omzetting en hydratatie.

X.

Ahegg en BodlJInder hebben in hun beschouwingen over elektroaffiniteit een fout begaan, daar het warmteeffect bij het oplossen van een atoom (of radicaal) verschilt voor de stoffen onderling. (Anorg. Chem. 20, 453).

XI.

Een indeeling der polymorphe stoffen naar de stabiliteit der phasen is meer natuurgetrouw, dan die naar de omkeerbaarheid der omzettingen

XII.

Bij Koninklijk Besluit moet nader omschreven worden, welke eischen gesteld mogen worden bij de examens bedoeld in artt. 11, 12 en 157 der Hooger-Onderwijswet, wat betreft de kennis der vakken, genoemd onder k en / in art. 5 dier \\ et.