is toegevoegd aan uw favorieten.

Over phasen, zwevingen en klankaard

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX.

Daar nu de verdeeling der snelheid van het bewegende deel over zijn bcwtgingsbaiin in de grafische voorstelling tot uitdrukking komt, zoo is het duidelijk, dat aan die bewegingen, die zooals ik boven gezegd heb, in haar aard verschillen door de verschillende verdeeling der snelheid over de baan, beioegingslijnen beantwoorden, die onder elkaar verschillen in vorm, en door haar bepaalden vorm direct een inzicht in den aard der beweging geven. Willen wij b.v. van de beweging van den bal, die rhythmisch omhoog geslagen wordt, maar door het plafond van de kamer teruggekaatst wordt, eene grafische voorstelling geven, dan krijgen wij een vorm ongeveer als fig. 2.

Uit deze leest uien gemakkelijk, dat bij O, h, ƒ, /<•, enz. de beweging plotseling van richting verandert, terwijl tusschen het laagste en hoogste punt O en h, en het hoogste en laagste h en/, de snelheid der beweging telkens ongeveer dezelfde blijft. Terwijl de punten (>, j\ enz. van de lijn AJJ de tijdstippen aangeven, waarop de bal omhoog geslagen wordt, beduiden e, c\ enz. de tijdstippen, waarop de bal door het plafond teruggekaatst wordt.

X.

Minder omslachtig, veelal doelmatiger en bij de leer der toongewaarwordingen van bijzondere beteekenis is de voorstelling der periodieke bewegingen door middel van mathematische formules.

De Franschnian Fourier heeft ontdekt en bewezen, dat men elke regelmatig periodieke beweging, van welken vorm deze overigens ook zij, kan ontleden in een aantal eenvoudig harmonische